Våra tjänster

Brandtätning

Brandtätning på rätt sätt räddar liv - Vi har Protegas brandtätning certifikat och använder enbart deras produkter. Vi har erfarenhet av alla typer av brandtätning och har lång erfarenhet inom området med stora som små projekt på meritlistan.
Brandtätning är livsviktigt för att förhindrar rök och gas att sprida sig genom dem projekterade brandcellerna. Brandtätning utförs för att stänga in och kontrollera brand om den uppstår så byggnaden hinner utrymmas och brandkår kommer på plats. Vi tätar allt från rörgenomföringar, kabelstegar, ventilationsgenomföringar och brandsäkrar rum samt lokaler oavsett storlek.
Kontakta oss för en gratis besiktning och redgivning.

Ventilationsisolering

Ventilationsisolering kan ha många egenskaper så som att se till att kondens undviks eller onödigt energi går till spillo. Brandisoleringen ser till att om brand uppstår stannar den i ventilationskanalen.
Isolering av ventilationskanalerna i dina lokaler hjälper till att sänka energikostnaderna samt förhindrar att brand sprider sig i kanalsystemet. 
Brandisolering och ventilationsisolering hittar du i en mängd av olika utförande. Kontakta oss för att få en genomgång om hur dina behov kan mötas på bästa sätt.

Rörmärkning/Ventilförteckning

Vi utför rörmärkning efter branschstandard eller kundens beställning. Samt märker upp dina ventiler och lämnar en dokumentation som är lätt att följa tillsammans med ritning.

Rörisolering

Rätt rörisolering på rätt plats sparar in på energiförlusterna.
  • Ser till att värmen i rören kommer till slutmålet eller ser till att kylan inte kondenserar.
  • Håller varmvatten varmt och kallvatten kallt.
  • Vi hjälper dig så att du får rätt isolering på rätt plats.
Vi följer alltid AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning) så att du får rätt isolering.

Vi utför ytbeklädnader i olika former. Plast, Plåt, Okatherm efter ritning eller dina önkemål.
Kontakta oss för en genomgång av dina behov så ser vi till att möta dom.